Zgłoszenie do artykułu: Za Niemen

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. św. Wawrzyńca 15, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Za Niemen

Za Niemen, hen, precz

Rozłączenie

Za Niemen tam precz

Autor słów:

Bielawski, Augustyn

nieznany [1]

Melodia:

wg ukraińskiej dumki Stefana Pisarenki z 1813 r. [7]

Data powstania:

1838
około 1838

Bibliografia

1. Pieśni narodowe, wojenne, obozowe, ludowe : z muzyką., s. 13, 14.

2. Śpiewnik pracownic polskich., s. 90, 91. Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

3. Piosenki leguna tułacza., s. 65. Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

4. Jeszcze jeden mazur dzisiaj : pieśń w łatwym układzie na fortepian., s. 92, 93. Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

5. Z pieśnią i karabinem : pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939-1945 : wybór materiałów z konkursu ZMW i „Nowej Wsi” ., s. 153–155. Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

6. Tam na błoniu błyszczy kwiecie : śpiewnik historyczny., s. 154, 155. Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

7. Lochowski Leon Piesn ujdzie calo spiewnik T 1., s. 118, 119.

8. http://www.onet.pl. Strona zawiera dodatkowe informacje.

9. Złota księga pieśni polskich : pieśni, gawędy, opowieści., s. 74.