Zgłoszenie do artykułu: Warszawianka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. św. Wawrzyńca 15, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Warszawianka

Oto dziś dzień krwi i chwały

Warszawianka 1831 r.

Warszawianka I

Autor słów:

Sienkiewicz, Karol
Autor przekładu tekstu oryginalnego z języka francuskiego.

Delavigne, Kazimierz
Autor tekstu oryginalnego.

Autor muzyki:

Kurpiński, Karol

Prosnak, Jan [11]
Przedstawiona w publikacji kompozycja powyższego autora jest opracowaniem muzycznym na podstawie pierwodruku {Warszawianki} z 1831 roku.

Data powstania:

1831

Bibliografia

1. Pieśni narodowe, wojenne, obozowe, ludowe : z muzyką., s. 33-36. Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. Śpiewnik pracownic polskich., s. 16-19. Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

3. Śpiewnik narodowy z nutami., s. 46-49. Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

4. Piosenki leguna tułacza., s. 12-14. Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

5. Żołnierska rzecz : zbiór pieśni wojskowych., s. 34-36. W publikacji zamieszczono skróconą wersję tekstu pieśni.

6. Ojców naszych śpiew : pieśni patriotyczne., s. nr 76.

7. To idzie młodość : śpiewnik jednogłosowy., s. 22, 23.

8. Jeszcze jeden mazur dzisiaj : pieśń w łatwym układzie na fortepian., s. 58, 59.

9. Śpiewnik „Iskier” : pieśni i piosenki na różne okazje., s. 16, 17, 398, 399. W publikacji zamieszczono skróconą wersję tekstu pieśni.

10. Śpiewnik polski., s. 48-50.

11. Siedem wieków pieśni polskiej : śpiewnik dla młodzieży z komentarzem historycznym., s. 146-148. W publikacji zamieszczono skróconą wersję tekstu pieśni.

12. Polskie pieśni i piosenki : śpiewnik polski : [melodie i teksty]., s. 37, 38, 200.

13. Śpiewnik strzelecki szkoły junaka : dla organizacyj przysposobienia wojskowego., s. 139-141. W publikacji zamieszczono skróconą wersję tekstu pieśni.

14. Niech rozbrzmiewa wolny śpiew : śpiewnik., s. 330-332.

15. Pieśni narodowe z muzyką : w setną rocznicę trzeciego rozbioru Polski wydane., s. 25. Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

16. Polski śpiewnik narodowy z melodiami : z polecenia Związku Towarzystw Młodzieży., s. 159-162.

17. Nazar, Andrzej.

18. Śpiewnik pieśni patriotycznej., s. 18, 19. W publikacji podano wersję skróconą do 5 zwrotek.

19. Śpiewniczek młodzieży polskiej : zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy., s. z. II, nr 16, s. 28, 29. W publikacji zamieszczono skróconą wersję tekstu.

20. Z pieśnią i karabinem : pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939-1945 : wybór materiałów z konkursu ZMW i „Nowej Wsi” ., s. 150.

21. Tam na błoniu błyszczy kwiecie : śpiewnik historyczny., s. 106, 107.

22. Lochowski Leon Piesn ujdzie calo spiewnik T 1., s. 20-23.

23. Śpiewnik młodej wsi : na 2 głosy., s. 15, 16. Publikacja nie zawiera informacji na temat autora słów i muzyki utworu.

24. Warszawianka : na 4-głosowy chór mieszany a cappella., s. 2, 3. W publikacji znajduje się tylko pierwsza zwrotka oraz refren utworu.

25. Warszawianka., s. 1-15. Publikacja nie prezentuje tekstu, tylko zapis muzyczny.

26. Boże, coś Polskę.

27. Żołnierzowi – Bagnet i Wiersz.

28. Złota księga pieśni polskich : pieśni, gawędy, opowieści., s. 17-19.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.