W sierpniowy żar

Zgłoszenie do artykułu: W sierpniowy żar

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. św. Wawrzyńca 15, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

W sierpniowy żar

W sierpniowy skwar

Bibliografia

1. Z pieśnią i karabinem : pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939-1945 : wybór materiałów z konkursu ZMW i „Nowej Wsi” ., s. 418, 419, 556, 557. Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.