Tańczące Eurydyki

Zgłoszenie do artykułu: Tańczące Eurydyki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. św. Wawrzyńca 15, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Tańczące Eurydyki

Eurydyki tańczące

Autor słów:

Rzemieniecka, Ewa [2]

Wojciechowski, Aleksander [4]
Współautor tekstu.

Autor muzyki:

Gaertner, Katarzyna [2]

Bibliografia

1. Wolański, Ryszard.

2. Halber, Adam. Eurydyki Tańczące, „Angora” nr 49/2008, Wydawnictwo Westa-Druk, Łódź 2008.

3. http://www.angora.pl. Artykuł pochodzi z nr 49/2008.

4. http://zok.com.pl/strona/64_tanczace_eurydyki_2003.html. Strona internetowa Zielonogórskiego Ośrodka Kultury [odczyt: 26.07.2011].