Siekiera, motyka

Zgłoszenie do artykułu: Siekiera, motyka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. św. Wawrzyńca 15, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Siekiera, motyka

Na roboty nie pójdę

Autor słów:

Jachnina, Anna [4]

Melodia:

Co użyjem, to dla nas

Data powstania:

wrzesień 1942 r.

Bibliografia

1. Szewera Tadeusz Niech wiatr ja poniesie antologia piesni z lat 1939 1945 wyd 2 poszerzone., s. 197–199, 257.

2. Posłuchajcie ludzie... Z. 1.

3. Z pieśnią i karabinem : pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939-1945 : wybór materiałów z konkursu ZMW i „Nowej Wsi” ., s. 199, 200. Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

4. http://www.rp.pl/artykul/628522.html?print=tak&p=0. Strona internetowa dziennika Rzeczpospolita [odczyt: 20.02.2012].

5. Złota księga pieśni polskich : pieśni, gawędy, opowieści., s. 267. Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.