O mój rozmarynie

Zgłoszenie do artykułu: O mój rozmarynie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. św. Wawrzyńca 15, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

O mój rozmarynie

Rozmaryn

Pieśń o rozmarynie

Autor słów:

nieznany

Denhoff-Czarnocki, Wacław
Od 7 zwotki słowa powyższego autora (por. 1 i 8 wariant tekstu).

Autor muzyki:

nieznany

Klukowski, Józef Tadeusz [15]
Przedstawiona w publikacji melodia jest opracowaniem muzycznym powyższego autora.

Melodia:

ludowa [12], [19]

Data powstania:

1912
Brak zgodności, co do daty powstania utworu. Domniemane daty przytaczane w publikacjach to: 1912, 1913 i 1915.

Miejsce powstania:

Piotrków Trybunalski

Bibliografia

1. A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć... : pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914–1918 : antologia., s. 288, 289, 446, 447.

2. Szewera Tadeusz Niech wiatr ja poniesie antologia piesni z lat 1939 1945 wyd 2 poszerzone., s. 61-63, 132, 133.

3. Piosenki leguna tułacza., s. 74, 75.

4. Nowy śpiewnik polski 1914–1917., s. 110-112.

5. 10 pieśni legionowych : w łatwym układzie na 3 głosy męskie lub żeńskie, dla użytku chórów szkolnych, ludowych i związków strzeleckich ., s. 11, 12.

6. Pieśni narodowe, wojenne, obozowe, ludowe : z muzyką., s. 37, 38.

7. Żołnierskie piosenki obozowe : (50 piosenek – tekst i melodie)., s. 30. Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

8. Żołnierska rzecz : zbiór pieśni wojskowych., s. 59, 60. Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

9. Ojców naszych śpiew : pieśni patriotyczne., s. nr 129.

10. To idzie młodość : śpiewnik jednogłosowy., s. 26, 27.

11. Polska pieśń wojenna : antologia poezyi polskiej z roku wielkiej wojny., s. 188. Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

12. Śpiewnik „Iskier” : pieśni i piosenki na różne okazje., s. 51, 52.

13. Śpiewnik polski., s. 96, 97.

14. Karczma piwna, czyli huczne spotkanie Gwarków i Fuksów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa – Kraków., s. nr 25.

15. Siedem wieków pieśni polskiej : śpiewnik dla młodzieży z komentarzem historycznym., s. 188, 189. Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

16. Polskie pieśni i piosenki : śpiewnik polski : [melodie i teksty]., s. 71, 72, 206.

17. Śpiewnik strzelecki szkoły junaka : dla organizacyj przysposobienia wojskowego., s. 214, 215. Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

18. Tam na błoniu błyszczy kwiecie : śpiewnik historyczny., s. 102, 103. Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

19. Lochowski Leon Piesn ujdzie calo spiewnik T 1., s. 183-185. Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

20. Mocarni Polski miłowaniem : antologia pieśni i wierszy Polski Walczącej 1939–1945., s. 19-22.

21. Śpiewnik młodej wsi : na 2 głosy., s. 71. Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

22. Nasze piosnki polowe.

23. Złota księga pieśni polskich : pieśni, gawędy, opowieści., s. 235, 236. Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.