Zgłoszenie do artykułu: Marsz Polonia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. św. Wawrzyńca 15, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Marsz Polonia

Marsz, marsz Polonia

Pieśń wolności

Marsz Czachowskiego

Pieśń o wolności

Autor słów:

Wybicki, Józef [1]
Napisał zwrotki od 1 do 4 w pierwszym wariancie utworu.

Anczyc, Władysław Ludwik [1]
Napisał zwrotki 7 oraz 8 w pierwszym wariancie utworu.

nieznany [2], [7]

Melodia:

ludowa [1], [5]

pieśni ukraińskiej Ne chodi Hryciu na weczernyci.

Data powstania:

1863

Bibliografia

1. Ojców naszych śpiew : pieśni patriotyczne., s. nr 49, nr 81, nr 163.

2. Śpiewnik polski., s. 71, 72.

3. Polskie pieśni i piosenki : śpiewnik polski : [melodie i teksty]., s. 9, 10, 195, 196. Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

4. Polski śpiewnik narodowy z melodiami : z polecenia Związku Towarzystw Młodzieży., s. 24-26. Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

5. Śpiewnik pieśni patriotycznej., s. 14. Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

6. Śpiewniczek młodzieży polskiej : zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy., s. z. II, nr 32, s. 48, 49. Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

7. Lochowski Leon Piesn ujdzie calo spiewnik T 1., s. 33-36. Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.