Hej madziar pije

Zgłoszenie do artykułu: Hej madziar pije

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. św. Wawrzyńca 15, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Hej madziar pije

Hej Madyar pije

Magyar

Autor słów:

nieznany

Data powstania:

1914
1914 lub 1915

Bibliografia

1. Muza Legionów Polskich 1914–1915 Z. 2., s. 63, 64.

2. Szul-Skjöldkrona Boguslaw Maria Aleksander Piosenki leguna tulacza., s. 114.

3. Żołnierskie piosenki obozowe : (50 piosenek – tekst i melodie)., s. 15.

4. Śpiewnik strzelecki szkoły junaka : dla organizacyj przysposobienia wojskowego., s. 200, 201.

5. Nasze piosnki polowe.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.