Zgłoszenie do artykułu: Bandoska

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. św. Wawrzyńca 15, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Bandoska

Zachodźże, słoneczko

Autor słów:

Zimińska-Sygietyńska, Mira [2]
Adaptacja: Prezentowana treść utworu jest adaptacją tekstu ludowego powyższego autora.

Autor muzyki:

Sygietyński, Tadeusz [2]
Przedstawiona w publikacji melodia jest opracowaniem muzycznym powyższego autora.

Melodia:

ludowa